Στάσεις των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτάσεις των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (EL)

Σιαφάκα, Ελένη - Σωτήριος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας. (EL)

masterThesis

Information and communication technologies (EL)
Αγγλική γλώσσα (EL)
English language (EL)
Teachers (EL)
Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (EL)
Attitudes (EL)
Primary and secondary education (EL)
Στάσεις (EL)
Εκπαιδευτικοί (EL)
Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (EL)


2014


2015-11-19T10:47:09Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.