Διαφορές των φύλων στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος σε διαφορετικά αναπαραστασιακά συστήματα, σε μαθητές /τριες Δ', Ε' και Στ' δημοτικού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαφορές των φύλων στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος σε διαφορετικά αναπαραστασιακά συστήματα, σε μαθητές /τριες Δ', Ε' και Στ' δημοτικού (EL)

Παπαγεωργίου, Χαραλαμπία - Δέσποινα - Δημήτριος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας. (EL)

masterThesis

Στατιστική (EL)
Mathematical ability (EL)
Εικονιστική αναπαράσταση (EL)
Reading comprehension (EL)
Μαθηματική ικανότητα (EL)
Λεκτική αναδιατύπωση (EL)
Gender (EL)
Αναγνωστική κατανόηση (EL)
Φύλο (EL)
Statistics (EL)
Rephrasing (EL)
Iconic representation (EL)


2014


2015-11-19T10:47:10Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.