Στρατηγικές διαχείρισης του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού από παιδιά προεφηβικής ηλικίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτρατηγικές διαχείρισης του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού από παιδιά προεφηβικής ηλικίας (EL)

Αλιμπέρτη, Παρασκευή - Νικόλαος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας. (EL)

masterThesis

Σχολικός εκφοβισμός (EL)
Bullying (EL)
Pre adolescence (EL)
Προεφηβική ηλικία (EL)
Coping strategies (EL)
Στρατηγικές διαχείρισης του σχολικού εκφοβισμού (EL)
Ημι-δομημένες συνεντεύξεις (EL)
Semi-structured interviews (EL)


2014


2015-11-19T10:47:11Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.