Τα στερεότυπα των δύο φύλων στα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας της γ' δημοτικού.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤα στερεότυπα των δύο φύλων στα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας της γ' δημοτικού. (EL)

Αλεξόπουλος, Παναγιώτης-Χρήστος - Δημήτριος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας. (EL)

masterThesis

Στερεότυπα (EL)
Gender (EL)
Φύλο (EL)
Σχολικά εγχειρίδια (EL)
Stereotypes (EL)
School books (EL)
Γ δημοτικού (EL)
C primary (EL)


2014


2015-11-19T10:47:12Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.