Διαχρονική μελέτη των αναλυτικών προγραμμάτων (1900-2009) στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση: περιεχόμενο και στοχοθεσία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαχρονική μελέτη των αναλυτικών προγραμμάτων (1900-2009) στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση: περιεχόμενο και στοχοθεσία (EL)

Κυπραίου-Μοσχοβάκου, Καλλιόπη-Μαρία - Παράσχος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. (EL)

masterThesis

Secondary education (EL)
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (EL)
Curriculum (EL)
Αναλυτικά προγράμματα (EL)


2011


2015-11-19T10:49:07Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.