Χρηματοδοτικά προγράμματα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους : επισκόπηση και κριτική αποτίμηση δράσεων για την ανάπτυξη της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧρηματοδοτικά προγράμματα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους : επισκόπηση και κριτική αποτίμηση δράσεων για την ανάπτυξη της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης (EL)

Μαυρόπουλος, Αζαρίας - Αλέξανδρος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. (EL)

masterThesis

Innovative actions (EL)
ΕΠΕΑΕΚ (EL)
Funding programs (EL)
Καινοτόμες δράσεις (EL)
ΤΕΕ (EL)
Χρηματοδοτικά προγράμματα (EL)


2007


2015-11-19T10:49:07Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.