Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη: η αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης και η συμβολή της στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Α/θμια εκπαίδευση στο Ν.Ημαθίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη: η αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης και η συμβολή της στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Α/θμια εκπαίδευση στο Ν.Ημαθίας (EL)

Μήτκας, Κυριάκος - Δημήτριος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. (EL)

masterThesis

Παιδαγωγική αξιοποίηση (EL)
Teacher training (EL)
Τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών (EL)
ΤΠΕ (EL)
Αποτελεσματικότητα και αξιολόγηση επιμορφωτικών προγραμμάτων (EL)
Effectiveness and evaluation of training programs (EL)
Pedagogical use (EL)
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών (EL)
Information and Communication Technology (EL)
ICT (EL)
Διδακτική πράξη (EL)
Teaching practice (EL)


2011


2015-11-19T10:49:08Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.