Μαθησιακοί χώροι - καινοτομίες στο σχεδιασμό και την ενσωμάτωση Τ.Π.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜαθησιακοί χώροι - καινοτομίες στο σχεδιασμό και την ενσωμάτωση Τ.Π.Ε. (EL)

Τσακιρίδης, Θεοφάνης - Πλούταρχος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. (EL)

masterThesis

Innovation (EL)
Learning space (EL)
Αλληλεπιδραστικές τεχνολογίες (EL)
Learning technologies (EL)
ΤΠΕ (EL)
Interactive technology (EL)
Καινοτομία (EL)
Χώρος μάθησης (EL)
ICT (EL)
Εκπαιδευτικές τεχνολογίες (EL)
Virtualization (EL)
Εικονικοποίηση (EL)


2014


2015-11-19T10:49:11Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.