Η αμεσότητα ως μορφή φυσικής και ψυχικής εγγύτητας στην επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ αμεσότητα ως μορφή φυσικής και ψυχικής εγγύτητας στην επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (EL)

Χαντζή, Σταυρούλα - Ιωάννης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. (EL)

masterThesis

Immediacy (EL)
Εκπαιδευτικός (EL)
Effective learning (EL)
Αποτελεσματική μάθηση (EL)
Επικοινωνιακό κλίμα (EL)
Nonverbal communication (EL)
Μη λεκτική επικοινωνία (EL)
Teacher (EL)
Διδασκαλία (EL)
Communication climate (EL)
Αμεσότητα (EL)
Teaching (EL)


2014


2015-11-19T10:49:11Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.