Διοίκηση διαδικτυακών κοινοτήτων πρακτικής και μάθησης : ο ρόλος του διευκολυντή/συντονιστή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιοίκηση διαδικτυακών κοινοτήτων πρακτικής και μάθησης : ο ρόλος του διευκολυντή/συντονιστή (EL)

Βουλγαρίδου, Ιωάννα - Παναγιώτης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. (EL)

masterThesis

Διαχείριση κοινοτήτων (EL)
Διαδικτυακές κοινότητες πρακτικής (EL)
Model of life cycle (EL)
Educational design (EL)
Online communities of practice (EL)
Communities' management (EL)
Εκπαιδευτικός σχεδιασμός (EL)
Μοντέλο του κύκλου ζωής (EL)


2014


2015-11-19T10:49:12Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.