Αξιολόγηση εκπαιδευτικών πληροφορικής : συγκριτική μελέτη απόψεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑξιολόγηση εκπαιδευτικών πληροφορικής : συγκριτική μελέτη απόψεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (EL)

Κολοκοτρώνης, Δημήτριος - Ηρακλής

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. (EL)

masterThesis

Εκπαιδευτικοί πληροφορικής (EL)
Primary education (EL)
Suggestions (EL)
Evaluation (EL)
Αξιολόγηση (EL)
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (EL)
Προτάσεις (EL)
Secondary education (EL)
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (EL)
P.D. 152/2013 (EL)
Information technology teachers (EL)
Π.Δ. 152/2013 (EL)


2014


2015-11-19T10:49:14Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.