Η διερεύνηση της παρουσίας υδραργύρου στο πόσιμο νεροό της Χίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ διερεύνηση της παρουσίας υδραργύρου στο πόσιμο νεροό της Χίου (EL)

Καραφύλλη, Αικατερίνη

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς. (EL)

masterThesis

Μεθυλοϋράργυρος (EL)
Drinking water (EL)
Methylmercury (EL)
Ποιότητα και καταλληλότητα νερού (EL)
Γεωτρήσεις (EL)
Mercury (EL)


2007


2015-11-19T10:57:35Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.