Επένδυση σε ακίνητα στο νέο οικονομικό περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπένδυση σε ακίνητα στο νέο οικονομικό περιβάλλον (EL)

Γκέκας, Ιωάννης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς. (EL)

Cornerstone objective of this thesis is a thorough research and extensive study in terms of the very important and very contemporary issue of capital investment. Our goal is to investigate and present the best possible way all aspects of the matter, where we will present what was before the crisis and that formed the new economic environment following the global financial crisis of the United States in 2007 and the effect had the specific economic downturn in our country and in this area of investment. An important part of our work will be on evaluation methods as an investment and the main issue of this thesis which will help us to draw more definitive conclusions useful for the differentiation of pre-crisis era and the new economic environment formed after this financial crisis.
Βασικότερος σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας αποτελεί η διεξοδική έρευνα και η εκτενής μελέτη σε ότι αφορά το εξαιρετικά σημαντικό και ιδιαίτερα σύγχρονο ζήτημα της επένδυσης κεφαλαίων. Στόχος μας είναι να μελετήσουμε και να παρουσιάσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες τις πτυχές του συγκεκριμένου θέματος, όπου θα παρουσιάσουμε τι ίσχυε πριν την κρίση και πως διαμορφώθηκε το νέο οικονομικό περιβάλλον μετά την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το 2007 αλλά και την επίδραση που είχε η συγκεκριμένη οικονομική ύφεση στην χώρα μας και στον συγκεκριμένο τομέα των επενδύσεων. Σημαντικό μέρος της εργασίας μας θα αφορά τις μεθόδους αξιολόγησης των επενδύσεων καθώς αποτελεί και το βασικότερα ζήτημα της εν λόγω διπλωματικής εργασίας το οποίο θα μας βοηθήσει να βγάλουμε πιο χρήσιμα τελικά συμπεράσματα για την διαφοροποίηση της προ κρίσης εποχής και του καινούριου διαμορφωμένου οικονομικού περιβάλλοντος μετά από την συγκεκριμένη χρηματοοικονομική κρίση.

masterThesis

Ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (EL)
Αξιολόγηση ακινήτων (EL)
Επενδυτικό πλάισιο (EL)
Οικονομική κρίση και ακίνητα (EL)
Reits (EL)
Leasing (EL)
Μορφές επενδύσεων σε ακίνητα (EL)
Real estate (EL)
Ακίνητα (EL)
Off sore (EL)


2014


2015-11-19T10:57:35Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.