Ανάλυση βασικών χαρακτηριστικών και προοπτικών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάλυση βασικών χαρακτηριστικών και προοπτικών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (EL)

Ευθυμιόπουλος, Ιωάννης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς. (EL)

Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η εκτενής καταγραφή και ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών και προοπτικών της επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός κρίθηκε σκόπιμο να προσδιοριστεί αρχικά το επίπεδο της Περιφέρειας Β. Αιγαίου σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές νησιωτικές περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά) και τα ισπανικά νησιωτικά συμπλέγματα (Βαλεαρίδες Νήσοι και Κανάρια Νησιά). Στην συνέχεια επιλέχθηκε η συγκριτική αξιολόγηση ως βέλτιστη μέθοδος για την σύγκριση των νησιωτικών συμπλεγμάτων και παρουσιάστηκαν οι βασικοί τομείς (τομεακή ανάλυση) της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και των Βαλεαρίδων Νήσων. Με βάση τα παραπάνω έγινε καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, καθώς επίσης αναλύθηκαν οι βασικοί κλάδοι που συνθέτουν την οικονομία της περιφέρειας. Τέλος, αξιολογήθηκαν οι συγκεκριμένοι κλάδοι ώστε να επιλεχθεί ένας από τους σημαντικότερους για περαιτέρω ανάλυση. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω συνεντεύξεων και συμπλήρωσης ερωτηματολογίου σε 15 μικρομεσαίες (ΜΜΕ) επιχειρήσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Οι επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν αποτελούν τους βασικούς παίχτες (key players) του κλάδου της περιφέρειας και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα που εξάγονται από την συγκεκριμένη έρευνα περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των προβλημάτων που ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου όσον αφορά διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Βάσει των παραπάνω επιλέχθηκαν τα επιχειρηματικά προβλήματα του κόστους από την αγορά ενός επιπρόσθετου φορτηγού και της χωροθέτησης αποθηκών, επιλέχθηκαν δύο επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τα παραπάνω προβλήματα και δημιουργήθηκαν σενάρια με σκοπό την λύση των προβλημάτων. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα εργασία είναι ότι η Περιφέρεια Β. Αιγαίου για να μπορέσει να ανταγωνιστεί ελληνικές και ευρωπαϊκές περιφέρειες θα πρέπει να βελτιώσει σημαντικά τον δευτερογενή και τριτογενή κλάδο με την χρήση νέων τεχνολογιών, την μεταφορά τεχνογνωσία από ερευνητικά ιδρύματα σε επιχειρήσεις της περιφέρειας και την αναβάθμιση των βασικών της υποδομών.

masterThesis

Regional benchmarking (EL)
Supply chain (EL)
Food industry in North Aegean (EL)
Ενέργεια (EL)
Energy (EL)
Warehousing (EL)
Transportation (EL)
Συγκριτική αξιολόγηση περιφερειών (EL)
Βιομηχανία τροφίμων στο Βόρειο Αιγαίο (EL)
Μεταφορά (EL)
Εφοδιαστική αλυσίδα (EL)
Αποθήκευση (EL)


2008


2015-11-19T10:57:37Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.