Προσδιορισμός μοντέλου μέτρησης επιπέδου αποδοχής προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροσδιορισμός μοντέλου μέτρησης επιπέδου αποδοχής προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις επιχειρήσεις (EL)

Μαϊστράλη, Αντιγόνη

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς. (EL)

Δεδομένης της νέας τάσης υποστήριξης του μοντέλου επιχειρησιακής ηθικής και της ενεργοποίησης των επιχειρήσεων στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό μέτωπο, η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στον προσδιορισμό ενός μοντέλου μέτρησης του επιπέδου αποδοχής προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε). Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης έγκειται στο να αναγνωρίσει το σύνολο των παραγόντων που δύνανται να επηρεάσουν, στην αντίληψη του καταναλωτικού κοινού, το επίπεδο αποδοχής διαφόρων προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που πλήθος επιχειρήσεων αρχίζουν να εντάσσουν στη Στρατηγική τους. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας έρευνας αποτελεί ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας.

masterThesis

Εταιρική φήμη (EL)
Corporate social responsibility (EL)
Consumer's satisfaction (EL)
Ικανοποίηση καταναλωτή (EL)
Corporate reputation (EL)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη (EL)


2008


2015-11-19T10:57:37Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.