Το ενεργειακό σύστημα του νομού Χίου: εξελίξεις και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο ενεργειακό σύστημα του νομού Χίου: εξελίξεις και προοπτικές (EL)

Δουκάκης, Γεώργιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς. (EL)

Είναι γνωστό ότι τα Ελληνικά νησιά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις όσο αναφορά την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτά. Η χρήση όμως των ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα Ελληνικά νησιά εξασφαλίζει άφθονη και φθηνή ενέργεια για τους κάτοικους, και απαραίτητη εισροή για την οικονομική και κοινωνική ευημερία. Παράλληλα το κόστος λειτουργίας των τοπικών δικτύων της ΔΕΗ θα μειωθεί σημαντικά , ενώ η ίδια η ΔΕΗ θα απαλλαγεί σε σημαντικό βαθμό από την ευθύνη της αποκλειστικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και νέων επενδύσεων για την ίδρυση θερμικής βάσης σταθμών παραγωγής. Επιπλέον η μείωση στις εισαγωγές πετρελαίου αλλά και η ενίσχυση των τοπικών οικονομιών των νησιών με επαναδραστηριοποίηση των εγκαταλελειμμένων παραγωγικών τους δραστηριοτήτων θα ενισχύσει τη θέση της χώρας μας και θα αποδώσει άμεσα εθνικά οφέλη. Ωστόσο πριν την εγκατάσταση τους πρέπει να γίνει η απαραίτητη μελέτη ώστε να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες πηγές ενέργειας που δεν θα προκαλέσουν προβλήματα και αλλοιώσεις στο τοπίο. Για παράδειγμα σε πολύ μικρά νησιά δεν είναι δυνατόν να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες τεραστίων διαστάσεων γιατί σ αυτήν την περίπτωση οι αντιδράσεις των κατοίκων θα είναι δικαιολογημένες. Άλλωστε αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό πλεονέκτημα της ανανεώσιμης τεχνολογίας ότι δηλαδή διαθέτει πολλές μορφές και σε κάθε περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη . Στην συγκεκριμένη εργασία θα ερευνήσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από ιδιώτες παραγωγούς στον Νομό Χίου. Για να επιτευχθεί αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναλυθούν πρώτα οι οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που διέπουν την υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση του Νομού Χίου και το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Η συγκεκριμένη ανάλυση θα παρουσιάσει τόσο τα οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα του ΑΣΠ Χίου όσο και την ανάγκη για εγκατάσταση ΑΠΕ. Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ΑΠΕ και οι προτεινόμενες λύσεις για τα ελληνικά νησιά. Επιπρόσθετα θα αναλυθούν εις βάθος οι παράγοντες που επηρεάζουν την εγκατάσταση ΑΠΕ στον Νομό Χίου. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες είναι αρκετά σημαντικοί δεδομένου ότι μπορεί να κρίνουν την βιωσιμότητα της επένδυσης. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί τεχνική και οικονομική μελέτη αιολικών και φωτοβολταικών πάρκων. Συγκεκριμένα, θα ερευνηθεί η βέλτιστη επιλογή Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας που θα μπορούσε να εγκατασταθεί στον Νομό Χίου. Για να επιτευχθεί αυτό πραγματοποιείται οικονομοτεχνική σύγκριση τεσσάρων σεναρίων ΑΠΕ ως ακολούθως: 1.Αιολικού πάρκου 100kW 2. Αιολικού πάρκου 2MW 3.Φωτοβολταϊκού πάρκου 100kW 4. Φωτοβολταϊκού πάρκου 2MW

masterThesis

Chios power plant (EL)
Αιολικό πάρκο (EL)
Φωτοβολταϊκό πάρκο (EL)
ΑΡΣΠ Χίου (EL)
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (EL)
Renewable forms of energy (EL)
Wind farm (EL)


2009


2015-11-19T10:57:42Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.