Διερεύνηση της επίδρασης των οπτικών ιδιοτήτων των αερολυμάτων στο ισοζύγιο ακτινοβολίας του πλανήτη, μέσω LibRadtran

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση της επίδρασης των οπτικών ιδιοτήτων των αερολυμάτων στο ισοζύγιο ακτινοβολίας του πλανήτη, μέσω LibRadtran (EL)

Χαραχλέ, Παναγιώτα - Χρήστος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θεοφράστειο "Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική". (EL)

masterThesis

LibRadtran (EL)
Αερολύματα (EL)
Radiation (EL)
Aerosols (EL)
Ακτινοβολία (EL)


2011


2015-11-20T08:19:20Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.