Ποιοτικός & ποσοτικός προσδιορισμός ελαφρά επιβαρυμένων οικιακών αποβλήτων (γκρίζων υδάτων) στη Μυτιλήνη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠοιοτικός & ποσοτικός προσδιορισμός ελαφρά επιβαρυμένων οικιακών αποβλήτων (γκρίζων υδάτων) στη Μυτιλήνη (EL)

Αντωνοπούλου, Γεωργία - Νικόλαος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θεοφράστειο "Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική". (EL)

masterThesis

Grey water (EL)
Ποσοτικός προσδιορισμός (EL)
Greek households (EL)
Ποιοτικός προσδιορισμός (EL)
Οικιακά απόβλητα (EL)
Γκρίζα ύδατα (EL)
Quantitative characterization (EL)
Qualitative characterization (EL)


2011


2015-11-20T08:19:21Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.