«Θεωρητικές αναλύσεις και προτάσεις (αξιολόγηση) για ενεργειακή αναβάθμιση στο κτιριακό κέλυφος ενός μουσείου (περίπτωση μουσείου Σιγρίου – νήσου Λέσβου)»

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο«Θεωρητικές αναλύσεις και προτάσεις (αξιολόγηση) για ενεργειακή αναβάθμιση στο κτιριακό κέλυφος ενός μουσείου (περίπτωση μουσείου Σιγρίου – νήσου Λέσβου)» (EL)

ΓΟΥΜΠΙΔΕΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. (EL)

masterThesis

Θερμοκρασιακή διακύμανση (EL)
Μοντέλα προσομοίωσης (EL)
Σκίαση (EL)
Κέλυφος (EL)
Simulation models (EL)
Βιοκλιματικός σχεδιασμός (EL)
Bioclimatic design (EL)
Retrofitting (EL)
Shading (EL)
Αναβάθμιση, αναπαλαίωση (EL)
Envelope (EL)
Temperature variation (EL)


2012


2015-11-20T08:20:46Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.