Διερεύνηση και απεικόνιση των αντιλήψεων και στάσεων των τοπικών κοινωνιών σχετικά με την εγκατάσταση αιολικών πάρκων: η περίπτωση της Λέσβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση και απεικόνιση των αντιλήψεων και στάσεων των τοπικών κοινωνιών σχετικά με την εγκατάσταση αιολικών πάρκων: η περίπτωση της Λέσβου (EL)

Κακαρώνης, Γεώργιος - Μιχαήλ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. (EL)

masterThesis

Τοπικές κοινωνίες (EL)
Αιολική ενέργεια (EL)
Wind energy (EL)
Local communities (EL)
Attitudes (EL)
Wind farms (EL)
Wind parks (EL)
Αιολικά πάρκα (EL)
Λέσβος (EL)
Στάσεις (EL)
Lesbos island (EL)


2012


2015-11-20T08:20:46Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.