Βιολογικοί εισβολείς : η περίπτωση του Ailanthus altissima στη Λέσβο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒιολογικοί εισβολείς : η περίπτωση του Ailanthus altissima στη Λέσβο (EL)

Πατέρα, Αναστασία - Αθανάσιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. (EL)

masterThesis

Βιολογικές εισβολές (EL)
Δείκτες τοπίου (EL)
Landscape Indicators (EL)
Κατακερματισμός (EL)
Biological invasions (EL)
Fragmentation (EL)


2012


2015-11-20T08:20:47Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.