"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΗΣ"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΗΣ" (EL)

ΠΑΠΑΛΕΛΟΥΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. (EL)

masterThesis

Monastery (EL)
Μοναστήρι (EL)
Monasticism (EL)
Γη (EL)
Ιστορία (EL)
Nature / environment (EL)
Περιουσία (EL)
Μοναχικός βίος (EL)
Φύση / περιβάλλον (EL)
History (EL)
Property (EL)
Land (EL)


2012


2015-11-20T08:20:47Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.