Αξιολόγηση απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) κατασκευαστικού κλάδου του 2011, βάσει του διεθνούς πλαισίου οδηγιών global reporting initiative : μια σύνθετη μεθοδολογική προσέγγιση στις πρακτικές που εφαρμόζουν οι αγγλικές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑξιολόγηση απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) κατασκευαστικού κλάδου του 2011, βάσει του διεθνούς πλαισίου οδηγιών global reporting initiative : μια σύνθετη μεθοδολογική προσέγγιση στις πρακτικές που εφαρμόζουν οι αγγλικές επιχειρήσεις (EL)

Φραγκάκης, Εμμανουήλ - Μηχαήλ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. (EL)

masterThesis

Κατασκευαστικές εταιρίες (EL)
GRI (EL)


2013


2015-11-20T08:20:47Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.