Περιβαλλοντικές αξίες: μία οικονομική, ηθική και νομική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠεριβαλλοντικές αξίες: μία οικονομική, ηθική και νομική προσέγγιση (EL)

Θαλασσινός, Νικόλαος - Στυλιανός

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. (EL)

masterThesis

Νομολογία (EL)
Environmental ethics (EL)
Περιβαλλοντικές αξίες (EL)
Legislation (EL)
Οικονομική αξιολόγηση (EL)
Economic valuation (EL)
Jurisprudence (EL)
Νομοθεσία (EL)
Environmental values (EL)
Περιβαλλοντική ηθική (EL)


2005


2015-11-20T08:20:49Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.