Οι γεωργικές επιδοτήσεις ως εργαλεία πολιτικής για την αειφορία: Η περίπτωση των επιδοτήσεων της ελαιοκαλλιέργειας στο νομό Λέσβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι γεωργικές επιδοτήσεις ως εργαλεία πολιτικής για την αειφορία: Η περίπτωση των επιδοτήσεων της ελαιοκαλλιέργειας στο νομό Λέσβου (EL)

Παπαδημητρίου, Δήμητρα - Παναγιώτης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. (EL)

masterThesis

Common agricultural policy (EL)
Κοινή αγροτική πολιτική (EL)
Επιδότηση (EL)
Subsidy (EL)


2006


2015-11-20T08:20:50Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.