Σχέση Ποικιλότητας Γηγενών Φυτικών Ειδών και Ειδών Εισβολέων σε Περιφερειακή Κλίμακα: Μία Βιογεωγραφική Μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχέση Ποικιλότητας Γηγενών Φυτικών Ειδών και Ειδών Εισβολέων σε Περιφερειακή Κλίμακα: Μία Βιογεωγραφική Μελέτη (EL)

Ψαλτόπουλος, Πασχάλης - Χρήστος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. (EL)

masterThesis

GIS (EL)
Οικοσυστημική Ποικιλότητα (EL)
Biological invasion (EL)
Βιολογική εισβολή (EL)
Ecosystem Diversity (EL)
ΣΓΠ (EL)


2005


2015-11-20T08:20:50Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.