Μοντέλα Ροών και Αποθήκευσης Άνθρακα στους Υγρότοπους Ramsar στην Ελλάδα υπό το Πρίσμα των Διεθνών Συμβάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜοντέλα Ροών και Αποθήκευσης Άνθρακα στους Υγρότοπους Ramsar στην Ελλάδα υπό το Πρίσμα των Διεθνών Συμβάσεων (EL)

Γιαννακούλα, Αικατερίνη - Δημήτριος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. (EL)

masterThesis

Μοντέλο (EL)
Ramsar (EL)
Model (EL)
Υγρότοποι (EL)
Άνθρακας (EL)
Carbon (EL)
STELLA (EL)
Wetlands (EL)


2004


2015-11-20T08:20:51Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.