Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (EL)

Σπανός , Παναγιώτης - Αντώνιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. (EL)

masterThesis

Νομολογία (EL)
Νόμος 1650/86 (EL)
Environmental criminal law (EL)
Οδηγία 99/2008 (EL)
Greek law 4042/12 (EL)
Directive 99/2008 (EL)
Ποινικές κυρώσεις (EL)
Νόμος 4042/12 (EL)
Criminal penalties (EL)


2013


2015-11-20T08:20:52Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.