Εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης δασών: Η περίπτωση του δάσους της Μεγάλης Λίμνης στη Λέσβο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕναλλακτικά σενάρια διαχείρισης δασών: Η περίπτωση του δάσους της Μεγάλης Λίμνης στη Λέσβο (EL)

Γλερίδου, Χρυσή - Αθανάσιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. (EL)

masterThesis

Συνδιαχειριση δασών (EL)
Δασοκομική διαχείριση (EL)
Δάσος μεγάλης λίμνης (EL)
Forest management (EL)
Lesbos (EL)
Λέσβος (EL)
Great lake forest (EL)
Forest comanagement (EL)


2010


2015-11-20T08:20:54Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.