Σχεδίαση συμπεριφοράς και προγραμματισμού ενός κινητού ρομπότ mindstorms nxt : δυνατότητες εφαρμογής σε μία πινακοθήκη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχεδίαση συμπεριφοράς και προγραμματισμού ενός κινητού ρομπότ mindstorms nxt : δυνατότητες εφαρμογής σε μία πινακοθήκη (EL)

Ιωαννίδου, Πηνελόπη - Κωνσταντίνος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία. Πολιτισμική Πληροφορική . (EL)

masterThesis

Αυτοματισμός (EL)
Έξυπνο τούβλο (EL)
Programming (EL)
Lego mindstorms nxt (EL)
Προγραμματισμός (EL)
Clever brick (EL)
Ρομπότ (EL)
Robot (EL)


2011


2015-11-20T08:24:18Z

Μυτιλήνη*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.