Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Bayesian Markov chain Monte Carlo (MCMC) (EL)

Γαλιατσάτος, Δημήτρης - Αναστάσιος (EL)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά. (EL)

Σκοπός της εργασίας είναι να προσομοιώσει σε προγραμματιστικό περιβάλλον τύπου R μπευζιανά στατιστικά δεδομένα έτσι ώστε μέσω πρόβλεψης να πάρουμε όσο πιο κοντά αποτελέσματα γίνεται στις πραγματικές τιμές των δεδομένων. (EL)

masterThesis

Μπευζιανή στατιστική (EL)
Προσομοιωμένη (EL)
Bayesian statistics (EL)
Simulated (EL)
MCMC αλγόριθμους (EL)
By MCMC algorithms (EL)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EL)
University of the Aegena (EN)

2011
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.