Ανάλυση υπερκορεσμένων σχεδιασμών και προσομοίωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση υπερκορεσμένων σχεδιασμών και προσομοίωση (EL)

ΜΕΡΚΑΤΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ (EL)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά. (EL)

Οι μέθοδοι επιλογής μεταβλητών χρησιμοποιούνται σε προβλήματα παλινδρόμησης για να επιλέξουν το καλύτερο υποσύνολο των επεξηγηματικών μεταβλητών για την ερμήνευση της μεταβλητής απόκρισης Υ. Στην συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία παρουσιάζεται και αναλύεται μία Μπεϋζιανή μέθοδος επιλογής μεταβλητών για το πολλαπλό γραμμικό μοντέλο. Έπειτα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις προσομοιώσεις σε κορεσμένους και σε υπερκορεσμένους πειραματικούς σχεδιασμούς και τέλος γίνεται εφαρμογή της μεθόδου σε πραγματικά δεδομένα. (EL)

masterThesis

Υπερκορεσμένοι σχεδιασμοί (EL)
Επιλογή μεταβλητών (EL)
Παλινδρόμηση (EL)
Regression (EL)
Supersaturated designs (EL)
Variable selection (EL)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EL)
University of the Aegena (EN)

2012
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.