Δειγματοληψία από non standard κατανομές στην στατιστική κατά Bayes

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Δειγματοληψία από non standard κατανομές στην στατιστική κατά Bayes (EL)

Μελιγκουνάκης, Αθανάσιος - Γεώργιος (EL)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά. (EL)

Στόχος της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση βασικών μεθόδων MC και MCMC, μέσω των οποίων πραγματοποιείται δειγματοληψία από nonstandard κατανομές, οι οποίες προκύπτουν στην εφαρμογή των βασικών σταδίων της Μπεϋζιανής ανάλυσης. Επιπλέον γίνεται εφαρμογή των μεθόδων μέσω της γλώσσας προγραμματισμού R. (EL)

masterThesis

Nonstandard (EL)
Monte Carlo (EL)
Simulation (EL)
Bayes (EL)
Προσομοίωση (EL)
Gibbs sampling (EL)
Markov chains Monte Carlo (EL)
Μπεϋζιανή ανάλυση (EL)
Δειγματοληψία (EL)
Αποδοχή (EL)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EL)
University of the Aegena (EN)

2014
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.