Διπλογραφικός οδηγός ήτοι μέθοδος θεωρητική και πρακτική : ερμηνεύουσα δι΄αναλυτικού ή ευλήπτου τρόπου τους περί διαχειρίσεος των εμπορικών βιβλίων κανόναι και εφαρμόζουσα αυτούς εις παν είδος εμπορικών και τραπεζικών πράξεων κατα το μάλλον εύχρηστον σύστημα / υπο Γερ. Π. Βαλσάμου.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚαταστιχογραφία
Διπλογραφικός οδηγός ήτοι μέθοδος θεωρητική και πρακτική : ερμηνεύουσα δι΄αναλυτικού ή ευλήπτου τρόπου τους περί διαχειρίσεος των εμπορικών βιβλίων κανόναι και εφαρμόζουσα αυτούς εις παν είδος εμπορικών και τραπεζικών πράξεων κατα το μάλλον εύχρηστον σύστημα / υπο Γερ. Π. Βαλσάμου. (EL)

Βάλσαμος, Γερ. Π.


1890


2015-12-17T15:30:24Z
2015-4-23*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.