Μελέτη περί κτηματολογίου ; Το ζήτημα του κτηματολογίου εν Ελλάδι : κατά την δεκαετίαν 1888-1898

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο ζήτημα του κτηματολογίου εν Ελλάδι
Μελέτη περί κτηματολογίου ; Το ζήτημα του κτηματολογίου εν Ελλάδι : κατά την δεκαετίαν 1888-1898 (EL)

Καρούσος, Κ.Δ


1898


2015-12-17T15:30:28Z
2014-10-14*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.