Ελληνική στενογραφία : κατά το σύστημα Gabelsberger-Μίνδλερ / Δημητρίου Ι. Πλαγιάννη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕλληνική στενογραφία : κατά το σύστημα Gabelsberger-Μίνδλερ / Δημητρίου Ι. Πλαγιάννη (EL)

Πλαγιάννης, Δημήτριος Ι.


1931


2015-5-4
2015-12-17T15:30:31Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.