Εκθέσις επί της κινήσεως του εμπορίου, της βιομηχανίας και της γεωργίας της νήσου Σάμου κατά το έτος 1936 / συνταχθείσα υπό Πυθαγόρου Π. Σιδέρη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκθέσις επί της κινήσεως του εμπορίου, της βιομηχανίας και της γεωργίας της νήσου Σάμου κατά το έτος 1936 / συνταχθείσα υπό Πυθαγόρου Π. Σιδέρη (EL)


1937


2015-12-17T15:30:36Z
2014-10-13*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.