Έκθεσις των εν τοις Ορθοδοξίας Δημοσίοις Σχολείοις Χίου : πεπραγμένων κατά τα τρία σχολικά έτη 1902-3, 1903-4, 1904-5

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΈκθεσις των εν τοις Ορθοδοξίας Δημοσίοις Σχολείοις Χίου : πεπραγμένων κατά τα τρία σχολικά έτη 1902-3, 1903-4, 1904-5 (EL)


1906


2015-12-17T15:30:37Z
2005-2-25*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.