Μελέτη της ανάπτυξης της προγραμματιστικής ικανότητας με το εκπαιδευτικό ρομπότ dash and dot.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη της ανάπτυξης της προγραμματιστικής ικανότητας με το εκπαιδευτικό ρομπότ dash and dot. (EL)

Πλαστουργού, Κυριακούλα

aegean

Η παρούσα εργασία εστιάζει στις ικανότητες και στην οικοδόμηση των προγραμματιστικών γνώσεων που αποκομίζουν οι μαθητές προσχολικής ηλικίας χειριζόμενοι προγραμματιζόμενα παιχνίδια. Πρόκειται για μια ποιοτική έρευνα και συγκεκριμένα για μια μελέτη περίπτωσης στην οποία συμμετείχαν έξι μαθητές προσχολικής ηλικίας. Σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη της προγραμματιστικής ικανότητας των μαθητών προσχολικής ηλικίας μέσω του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού Dash και Dot. Επίσης, επιδιώκεται να μελετηθούν η ανάπτυξη δεξιοτήτων οπτικού προγραμματισμού μέσω της εφαρμογής οπτικού προγραμματισμού Path, η ικανότητα να κατανοούν και να χρησιμοποιούν τους αισθητήρες (ανίχνευση ήχου και εμποδίου) καθώς και η ικανότητα να αντιλαμβάνονται και να διορθώνουν τα λάθη τους. Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα, σχεδιάστηκε ένα κατάλληλα οργανωμένο εκπαιδευτικό σενάριο. Από την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει οτι οι μαθητές προσχολικής ηλικίας είναι σε θέση να οικοδομούν προγραμματιστικές έννοιες μέσω του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού Dash και Dot. Σε ότι αφορά τους αισθητήρες, οι μαθητές μπορούν να αντιληφθούν πως λειτουργούν και εν συνεχεία να τους ενεργοποιούν. Επιπροσθέτως, οι μαθητές καλούμενοι να λύσουν ένα προγραμματιστικό πρόβλημα επιλέγουν ως μέθοδο επίλυσης την ενεργοποίηση του αισθητήρα ήχου αντί για τη χρήση προγραμματιστικών εντολών στο τάμπλετ. Σχετικά με τις εντολές κατεύθυνσης και προσανατολισμού (αριστερά, δεξιά, μπροστά και πίσω), διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές ακόμα και μετά το πέρας της διδακτικής παρέμβασης αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την κατανόηση και τη χρήση αυτών. Τέλος, ακόμα ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι κάποιοι από τους μαθητές ήταν σε θέση να αντιληφθούν και να διορθώσουν τις λανθασμένες κινήσεις τους κατά την επίλυση ενός προγραμματιστικού προβλήματος.

masterThesis

Preschool education (EL)
Programming robots Dash and Dot (EL)
Educational scenario (EL)
Προσχολική ηλικία (EL)
Εκπαιδευτικό σενάριο (EL)
Επίλυση προβλήματος (EL)
Προγραμματιστική ικανότητα (EL)
Problem solving (EL)
Programming competence (EL)
Προγραμματιζόμενο παιχνίδι Dash και Dot (EL)


2018-10


2019-01-23T12:49:23Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.