Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοEconomics of networks (EN)

Λούδας, Νικόλαος

aegean

Κατά την παρούσα εργασία προσπαθήσαμε να καλύψουμε ένα ευρύ φάσμα του πεδίου των οικονομικών των δικτύων. Λόγο του μεγάλου εύρους του θέματος προσπαθήσαμε να εντρυφήσουμε και να αναλύσουμε τα βασικότερα πεδία όπου είναι απαραίτητα προκειμένου, στα πλαίσια της έρευνας που διενεργήσαμε, να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τους σημαντικότερους τομείς οικονομικής φύσεως που σχετίζονται με τα δίκτυα επικοινωνιών.Αρχικά έγινε ανάλυση του σχεδιασμού μιας δικτυακής δομής και των απαιτήσεων όπου μπορεί να έχει. Το δικτυακό τμήμα της σχεδίασης μιας δικτυακής δομής ασχολείται με τη διασύνδεση πολλαπλών εφαρμογών, συσκευών και πρωτοκόλλων σε μία ή σε περισσότερες δικτυακές υποδομές. Στην συνέχεια αναλύθηκε η διαδικασία με την οποία καταγράφονται οι απαιτήσεις που θα έχει το δίκτυο ενώ προέκυψε πως τα σημαντικότερα κομμάτια που πρέπει να παρέχει ένα δίκτυο είναι η γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση, η μεγάλη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και η παροχή καλής ποιότητας υπηρεσιών. Έπειτα πραγματοποιήσαμε μια πλήρη τεχνοοικονομική ανάλυση δικτύων. Πιο συγκεκριμένα είδαμε τα στοιχεία κόστους γενικότερα, καθώς και τα στοιχεία κόστους των κυκλωμάτων ενός δικτύου, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εκτίμηση κόστους- απόδοσης της επένδυσης μιας δικτυακής δομής. Αναφέρθηκαν οι γενικές δαπάνες που υπάρχουν καθώς και τα συνήθη έξοδα που προκύπτουν κατά την σχεδίαση και υλοποίηση μιας δικτυακής δομής. Στην πορεία της έρευνας μας δεν θα μπορούσαμε να μην πραγματοποιήσουμε μια μικροοικονομική αλλά και μακροοικονομική ανάλυση του περιβάλλοντος στον τομέα των δικτύων. Τα συγκεκριμένα πεδία αποτελούν από μόνα τους τεράστια πεδία μελέτης. Στην παρούσα εργασία έγινε η προσπάθεια ανάλυσης και παρουσίασης των σημαντικότερων θεμάτων που σχετίζονται άμεσα με τον τομέα των δικτύων. Εν συνεχεία έγινε μια προσπάθεια οικονομικής ανάλυσης της σχέσης ανάμεσα στην παροχή δικτυακών υπηρεσιών των παρόχων και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών. Αρχικά έγινε μια προσπάθεια κατανόησης και ανάλυσης των πολιτικών χρέωσης που ακολουθούν οι πάροχοι των δικτυακών υπηρεσιών.

masterThesis

οικονομικά (EL)
τεχνοοικονομική (EL)
ανάλυση (EL)
charging (EL)
δίκτυα (EL)
accounting (EL)
pestle (EL)
τιμολόγηση (EL)
ROI (EL)
pricing (EL)
billing (EL)
swot (EL)


2017-07-20


2019-08-01T07:33:11Z

Σάμος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.