Οι περιορισμοί της ναυσιπλοΐας σε περιόδους κρίσεων: σύγχρονες εξελίξεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι περιορισμοί της ναυσιπλοΐας σε περιόδους κρίσεων: σύγχρονες εξελίξεις (EL)

Δραγώνας, Δημήτριος

aegean

Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι οι περιορισμοί της ναυσιπλοΐας σε περιόδους κρίσης και οι σύγχρονες εξελίξεις. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που άρετε η ελευθερία της ναυσιπλοΐας όπου αποτελεί τον γενικό κανόνα που την διέπει. Τόσο ιστορικά όσο και σήμερα υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που είναι η αιτία να περιοριστεί ο παραπάνω γενικός κανόνας. Ο σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει με ποιο τρόπο μία περίοδος κρίσης μπορεί να περιορίσει την ναυσιπλοΐα στην σύγχρονη εποχή, εστιάζοντας σε γεγονότα που έχουν διαδραματιστεί ή διαδραματίζονται ακόμα στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου και Εύξεινου Πόντου. Για να μπορέσουμε να εξετάσουμε σφαιρικά το παραπάνω ζητούμενο η εργασία είναι χωρισμένη σε τέσσερα κεφάλαια που αναδεικνύουν πώς μία κρίση μπορεί να περιορίσει την ναυσιπλοΐα. Στην εισαγωγή θα αναφέρω ποιοι είναι οι λόγοι που μπορούν να περιορίσουν την ναυσιπλοΐα χωρίς να υπάρχει κρίση. Στο πρώτο κεφάλαιο θα εξετάσουμε τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας και την υπόθεση του πλοίου Μαβί Μαρμαρά. Στην συνέχεια θα διερευνήσουμε την στάση της ΕΕ στην μεταναστευτική κρίση, εστιάζοντας στον ρόλο της FRONTEX για τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ακόμα μία κρίση που εξελίσσεται στις μέρες μας είναι η κρίση της Κριμαίας που είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο των λιμανιών της Κριμαίας. Στο τελευταίο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τον ΄΄ Πόλεμο των Τάνκερ ΄΄ στην δεκαετία του 80 στον Περσικό Κόλπο που οδήγησε σε περιορισμό της ναυσιπλοΐας. Εξετάζοντας τα τέσσερα παραπάνω χαρακτηριστικά παραδείγματα θα προσπαθήσω να εξάγω ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το τους τρόπους με τους οποίους στη σύγχρονη εποχή σε μία περίοδο κρίσης μπορεί ένα κράτος να περιορίσει νόμιμα την ναυσιπλοΐα, οριοθετώντας το νομικό πλαίσιο που μπορεί μία τέτοια ενέργεια να γίνει αποδεκτή.

masterThesis

Ναυσιπλοΐα (EL)
Navigation (EL)
Constraint (EL)
Περιορσμός (EL)
Σύγχρονες εξελίξεις (EL)
Modern developments (EL)


2018-06-23


2019-08-08T06:38:51Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.