Νομικές και πολιτικές αρχές που διέπουν την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών της Ελλάδας με τις γειτονικές χώρες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝομικές και πολιτικές αρχές που διέπουν την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών της Ελλάδας με τις γειτονικές χώρες (EL)

Γεωργακόπουλος, Ιωάννης

aegean

Η μεταπτυχιακή εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών της Ελλάδος με τις ζώνες γειτονικών κρατών. Παρουσιάζονται πολλά γεγονότα και ζητήματα τα οποία, λόγω διαφορετικών δικαιικών απόψεων ή νομικών πεποιθήσεων σε σχέση με τους νόμους και τα έθιμα του δικαίου της θάλασσας, εξαιτίας των οικονομικών συμφερόντων, είναι αρκετά. Τα εν λόγω ζητήματα, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην έναρξη ή αναβολή, στην επιτυχία ή αποτυχία μίας διαπραγμάτευσης και κατ’ επέκταση μιας οριοθέτησης ή και πολιτικών σκοπών, οι οποίοι μπορεί να ανάγονται στη διαιώνιση ενός καθεστώτος ασάφειας ή στη δημιουργία αφορμών για μελλοντικές προστριβές και επιρροές ενός κράτους. Η οριοθέτηση των ζωνών είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο, του οποίου οι διαπραγματεύσεις πρέπει να χειρισθούν με απόλυτη διπλωματία από την εκάστοτε χώρα. Συγκεκριμένα ,ως προς την οριοθέτηση της Ελλάδας, τα ζητήματα είναι πιο σοβαρά. Τα θέματα οριοθέτησης που καλείται να επιλύσει η ελληνική πλευρά, δεν είναι μόνο με τους γνωστούς της γείτονες, όπως η Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των τεταμένων τους σχέσεων, ή η Κύπρος, μία αδελφή χώρα , ή η Ιταλία, μια χώρα σύμμαχος της Ελλάδας, αλλά και με χώρες με εντελώς διαφορετική κουλτούρα, όπως η Λιβύη και η Αίγυπτος. Στην παρούσα διατριβή λοιπόν, παρουσιάζεται μια γενική διατύπωση των γεγονότων. Αρχικά, αναφέρονται γενικές πληροφορίες για το Δίκαιο της Θάλασσας και μια σύντομη ιστορική αναδρομή της εμφάνισης και της θέσπισης του όρου ¨ΑΟΖ¨. Έπειτα, αναλύονται ου κύριες διεθνείς Συνθήκες, όπως εκείνες των Truman και Γενεύης. Αφήνοντας το θεωρητικό κομμάτι, το κύριο θέμα της μεταπτυχιακής διατριβής αναλύεται στα κεφάλαιο 4 και 5, όπου περιγράφεται αναλυτικά το ζήτημα της οριοθέτησης της Ελλάδας με τις γειτονικές χώρες της. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο θέμα της Τουρκίας, ως εκείνο με το «μεγαλύτερο και πιο βαρύ» παρελθόν, με τα πιο δισεπίλυτα προβλήματα και με τις πιο βαθιές διαφορές των διαπραγματευτικών μερών. Τέλος, παρατίθενται προτάσεις , σύνοψης του έργου που παρουσιάστηκε και κάποιες σκέψεις για το μέλλον της Ελλάδας ως προς αυτό το ζήτημα. Συμπερασματικά, και λαμβανομένου υπόψη των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η θάλασσα στα κράτη, κυρίως στο οικονομικό πεδίο αλλά όχι μόνο, λόγω της σημασίας και της δυσκολίας οριοθέτησής των θαλασσίων ζωνών, η παρούσα διατριβή προσπαθεί να αποδώσει συνοπτικά την κατάσταση, διαπιστώνοντας τις εξελίξεις που έχουν συντελεστεί, τα προβλήματα που έχουν ενσκήψει αλλά και τις λύσεις που ενδεχομένως προσφέρονται.

masterThesis

Greece (EL)
Δίκαιο της θάλασσας (EL)
Law of the sea (EL)
Maritime zones (EL)
Θαλάσσιες ζώνες (EL)
Ελλάδα (EL)


2019-04-29


2019-09-17T13:05:38Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.