Γεωπολιτικά ζητήματα διεθνούς δικαίου θάλασσας: οριοθετήσεις Α.Ο.Ζ. στην Ν.Α. Μεσόγειο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓεωπολιτικά ζητήματα διεθνούς δικαίου θάλασσας: οριοθετήσεις Α.Ο.Ζ. στην Ν.Α. Μεσόγειο (EL)

Λαζανδρέας, Ευάγγελος Γεώργιος

aegean

Στην εν λόγω διατριβή πραγματοποιήθηκε εστίαση στις Α.Ο.Ζ. της λεκάνης της Ν.Α. Μεσογείου και στην αλληλοσχεσία τους με την ενεργειακή ασφάλεια των παράκτιων κρατών που την απαρτίζουν. Καταρχάς διενεργήθηκε πρακτική εφαρμογή των κλασσικών γεωπολιτικών θεωριών, υπό το πρίσμα των κρατών της εν λόγω περιοχής και προέκυψε πως αυτές δύνανται να αξιοποιηθούν συνδυαστικά για την αποτελεσματική ανάλυση της. Επιπλέον παρατέθηκαν και οι πολυδιάστατοι λόγοι, για τους οποίους η εν λόγω λεκάνη διέπεται από υπέρτατη γεωπολιτική αξία. Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση των Α.Ο.Ζ., αλλά και των κομβικότερων ενεργειακών υποδομών και δικτύων, όλων των επιμέρους παικτών. Κατά την μελέτη των οριοθετήσεων των Α.Ο.Ζ. της εν λόγω περιφέρειας, διαπιστώθηκε πως η συντριπτική πλειονότητα τους εμφανίζει μια ιδιαιτερότητα. Επιπρόσθετα, επιχειρήθηκε ολιστική σύνθεση ζητημάτων που άπτονται της τρέχουσας επικαιρότητας, όπως είναι οι Τουρκικές γεωτρήσεις εντός της Κυπριακής Α.Ο.Ζ., αλλά και η πιθανότητα διεξαγωγής αντίστοιχων ενεργειών εντός της Ελληνικής υφαλοκρηπίδας του Καστελόριζου, ενώ διεξήχθη και η συγκριτική τους ανάλυση, εκ της οποίας ανέκυψαν σημαντικές ομοιότητες και διαφορές. Ειδικά από την μελέτη της περιπτώσεως της Κύπρου, προέκυψε το συμπέρασμα πως η Α.Ο.Ζ. αποκτά προστιθέμενη αξία, σε περίπτωση που ανακαλυφθούν εντός της επιβεβαιωμένα ανακτήσιμα αποθέματα υδρογονανθρακικών πόρων. Τέλος αναδείχθηκαν οι σημαντικότεροι ενεργειακοί σωληναγωγοί των κρατών της Ν.Α. Μεσογείου, οι οποίοι, εξαιτίας του γεγονότος ότι διατρέχουν πολλά περισσότερα του ενός κράτη, παρουσιάζουν έντονο περιφερειακό και διεθνές ενδιαφέρον. Στην εν λόγω περίπτωση, αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους ενεργειακά η Ν.Α. Μεσόγειος εμπίπτει σ’ αυτό που ο B. Buzan ονόμασε ως «περιφερειακό σύμπλεγμα ασφαλείας – regional security complex». Καταληκτικά, το φυσικό αέριο που κείται εντός της Α.Ο.Ζ. των παράκτιων κρατών της λεκάνης της νοτιοανατολικής Μεσογείου, εμφανίζει μια ιδιάζουσα δυναμική να αποτελέσει, αναλόγως της αξιοποίησης του, είτε μια πρόκληση ενεργειακής ασφαλείας, είτε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία αγαστούς συνεργασίας, μεταξύ όλων των ενεργών δρώντων του γεωπολιτικού παιγνίου της ενέργειας.

masterThesis

Mediterranean (EN)
γεωπολιτική (EN)
geopolitics (EN)
Μεσόγειος (EN)
International Law of the Sea (EN)
Διεθνές Δίκαιο Θάλασσας (EN)


2019


2020-02-10T12:28:19Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.