Στρατηγικές ανάπτυξης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτρατηγικές ανάπτυξης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων (EL)

Βασιλείου, Μαρία

aegean

Oι ναυτιλιακές επιχειρήσεις θέτουν στόχους και λαμβάνουν πολυάριθμες αποφάσεις οι οποίες είναι σε διαφορετικό βαθμό σπουδαίες. Παράλληλα καλούνται να επιλέξουν κάθε φορά την κατάλληλη στρατηγική κίνηση η οποία θα τους δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και με το μέγιστο δυνατό κέρδος. Σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις είναι αυτές που αφορούν το πως οι ε επιχειρήσεις θα μπορέσουν να αναπτυχθούν τόσο σε μέγεθος κεφαλαίου όσο και σε μέγεθος μεριδίου αγοράς. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αποφάσεις που σχετίζονται με τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές των εταιρειών με τις οποίες θα ασχοληθούμε και στην παρούσα διπλωματική εργασία. Αρχικά θα περιγράψουμε την ναυτιλιακή επιχείρηση κυρίως όσον αφορά το περιβάλλον της. Στην συνέχει α θα ορίσουμε την έννοια της στρατηγικής και τα είδη των στρατηγικών ανάπτυξης που καλείτε να επιλέξει μια ναυτιλιακή επιχείρηση προκείμενου να αναπτυχθεί. Θα αναλύσουμε τις ακριβείς έννοιες των εξαγορών και των συγχωνεύσεων, βασικά τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα , λόγους πραγματοποίησης τους καθώς και τα βήματα που οφείλει να ακολουθήσει μια ναυτιλιακή επιχείρηση τόσο για να πετύχει την πραγματοποίηση μιας καλώς εκτελεσμένης συγχώνευσης ή εξαγοράς όσο και να αποφύγει πιθανούς της κινδύνους. Στο τέλος του πρώτου θεωρητικού μέρους θα παρουσιάσουμε το μοντέλο διαχείρισης κινδύνων μιας συγχώνευσης ή μιας εξαγοράς καθώς και τις πιθανές τους επιπτώσεις. Όσον αφορά το δεύτερο μέρος της εργασίας με την βοήθεια μελέτης περίπτωσης δύο ναυτιλιακών επιχειρήσεων (CMA CGM, Neptune Orient Lines) θα δούμε τα αποτελέσματα που είχε η εξαγοράς και στις δύο και με την βοήθεια βασικών αριθμοδεικτών θα συγκρίνουμε την χρηματοοικονομική κατάσταση πριν και μετά από αυτή.

masterThesis

συγχωνεύσεις (EL)
shipping (EL)
εξαγορές (EL)
ναυτιλία (EL)
acquisitions (EL)
mergers (EL)


2019-10-01


2020-02-11T13:02:13Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.