Η επίδραση της μείωσης του κοινωνικού επιδόματος λουτροθεραπείας στην ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού στην Ελλάδα: μελέτη περίπτωσης Λουτρά Πόζαρ Αλμωπίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ επίδραση της μείωσης του κοινωνικού επιδόματος λουτροθεραπείας στην ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού στην Ελλάδα: μελέτη περίπτωσης Λουτρά Πόζαρ Αλμωπίας (EL)

Παπαδοπούλου, Αρχοντή

aegean

Έναυσμα για την εκπόνηση της εργασίας, αποτέλεσε η σημαντικότητα της παροχής κοινωνικών επιδομάτων για τη χορήγηση λουτροθεραπείας, για την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού. Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αλλά και συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας Ελληνικών λουτροπόλεων, όπου η συγγραφέας οδηγήθηκε στην επιτόπια έρευνα επισκεπτών της λουτρόπολης. Η έρευνα εστίασε στην επίδραση της μείωσης του επιδόματος λουτροθεραπείας στην ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού της λουτρόπολης Πόζαρ Αλμωπίας. Σκοπός της έρευνας είναι η εύρεση του βαθμού επίδρασης της μείωσης των επιδομάτων λουτροθεραπείας στην ανάπτυξη της λουτρόπολης. Διερευνάται επίσης το προφίλ των τουριστών – επισκεπτών της λουτρόπολης και η καταγραφή αξιολογήσεων των επισκεπτών για τη λουτρόπολη. Στο θεωρητικό εργασίας γίνονται αναφορές σε όρους που θεωρούνται χρήσιμοι για την κατανόηση της έρευνας και των αποτελεσμάτων της. Γίνεται περιγραφή τρόπου λειτουργίας, παρεχόμενων υπηρεσιών και ωφελειών ιαματικού νερού, λουτροπόλεων σε όλο τον κόσμο, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης επιδομάτων λουτροθεραπείας στην Ελλάδα. Από την ανάλυση των δεδομένων από το SPSS αλλά και από τα στοιχεία επισκεψιμότητας, προέκυψε ότι η λουτρόπολη δεν επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την μείωση των επιδομάτων λουτροθεραπείας, καθώς προσέλκυσε και επισκέπτες νεαρότερης ηλικίας που είχαν λόγο επίσκεψης τη χαλάρωση και αναζωογόνηση. Επίσης, προέκυψε ότι οι επισκέπτες της που προσήλθαν εκείνο το διάστημα με επιδόματα λουτροθεραπείας, σε μεγάλο βαθμό δε φάνηκε να επηρεάστηκαν από τη μείωση αυτών των παροχών ως προς τις καταναλωτικές τους επιλογές. Τέλος, παρουσιάστηκε ένας μεγάλος βαθμός ικανοποίησης με τις εγκαταστάσεις και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της λουτρόπολης, αλλά και μεγάλη πρόθεση για επανεπίσκεψη στην περιοχή και σύσταση της περιοχής σε άλλους.

masterThesis

economic crisis (EL)
Baths Pozar Almopia (EL)
επιδόματα λουτροθεραπείας (EL)
οικονομική κρίση (EL)
Λουτρά Πόζαρ Αλμωπίας (EL)
bath therapy benefits (EL)
spa tourism (EL)
ιαματικός τουρισμός (EL)


2019-11


2020-02-13T12:46:01Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.