Προκλήσεις για την ανάπτυξη των συνδυασμένων θαλασσίων και εμπορευματικών μεταφορών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροκλήσεις για την ανάπτυξη των συνδυασμένων θαλασσίων και εμπορευματικών μεταφορών (EL)

Περβανάς, Ιωάννης

aegean

Η Ελλάδα έχει πολύ χαμηλό μερίδιο στην συνδυασμένη μεταφορά. Βασικό στοιχείο της συνδυασμένης μεταφοράς είναι ο συνδυασμός οδικής – σιδηροδρομικής μεταφοράς και ναυτιλία κοντινών αποστάσεων. Η Ελλάδα είναι μία χώρα με μεγάλη θαλάσσια έκταση. Διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό νησιωτικών λιμένων καθώς επίσης και αρκετά ηπειρωτικά λιμάνια. Ένας βασικός πυλώνας που αξίζει να εξετάσουμε είναι πως η σύνδεση μεταξύ ηπειρωτικών λιμένων μπορούν να ανακουφίσουν το οδικό δίκτυο της χώρας. Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη: • Υφιστάμενη κατάσταση των Συνδυασμένων Εμπορευματικών Μεταφορών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. • Ανάλυση πλεονεκτημάτων και προκλήσεων, εντοπισμός εμποδίων για περαιτέρω ανάπτυξη εγχώριων και διεθνών Συνδυασμένων Εμπορικών Μεταφορών στην Ελλάδα. • Ερευνά για εύρεση πρόθεση Ανάπτυξης Συνδυασμένων Εθνικών και Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών της χώρας και Συμπεράσματα- Μελλοντικές προκλήσεις. Κάθε μεταφορικό μέσο δεν είναι ανεξάρτητη οικονομική μονάδα, αλλά εξαρτάται κυρίαρχα από τη δραστηριότητα των άλλων τρόπων μεταφοράς και του όλου μεταφορικού συστήματος, σε συνδυασμό με τις εφαρμοσμένες τεχνολογίες των μέσων επικοινωνίας και πληροφορικής. Ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις και οι φορείς εκμετάλλευσης των μεταφορών θα πρέπει να κάνουν μια συνεχή προσπάθεια βελτιστοποίησης και χρήσης ενός ολοκληρωμένου διαχειριστικού συστήματος.

masterThesis

combined transport (EL)
μεταφορές (EL)
supply chain (EL)
εφοδιαστική αλυσίδα (EL)
logistics (EL)
συνδυασμένη μεταφορά (EL)


2019-10-31


2020-02-13T12:46:35Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.