Γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί ενεργειακών αποθεμάτων στο Αιγαίο και ελληνοτουρκικές σχέσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓεωπολιτικοί ανταγωνισμοί ενεργειακών αποθεμάτων στο Αιγαίο και ελληνοτουρκικές σχέσεις (EL)

Ευγενικός, Νικήτας

aegean

Με την οικονομική κρίση της Ελλάδος και της Τουρκίας επήρθε στο προσκήνιο οι ενεργειακοί ανταγωνισμοί των δύο μερών με σκηνικό το Αιγαίο. Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρετε σε οικονομικά στοιχεία και σχέσεις ενεργειακών αποθεμάτων στο Αιγαίο και αποτελεί μια έρευνα , καθώς και σε διεθνείς επίπεδο [ διεθνείς συμβάσεις ], αναλυτικότερα η εργασία χωρίζεται σε τρία κεφάλαια με το πρώτο κεφάλαιο να αναφέρεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις , στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρετε η ανάπτυξη των ΑΠΕ στο Αιγαίο και στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται τα ενεργειακά νησιά με σκηνικό βέβαια το Αιγαίο.

masterThesis

γεωπολιτική (EL)
geopolitics (EL)
ενεργειακά αποθέματα (EL)
competition (EL)
ανταγωνισμός (EL)
energy reserves (EL)


2019-10-25


2020-02-13T13:01:42Z

Χίος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.