Αρχαιομετρική διερεύνηση με φορητή φασματοσκοπία ακτίνων Χ φθορισμού (XRF) γυάλινων αντικειμένων αρχαϊκής εποχής και κλασικής εποχής: η περίπτωση της Σίνδου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑρχαιομετρική διερεύνηση με φορητή φασματοσκοπία ακτίνων Χ φθορισμού (XRF) γυάλινων αντικειμένων αρχαϊκής εποχής και κλασικής εποχής: η περίπτωση της Σίνδου (EL)

Παπαδόπουλου, Χριστίνα

aegean

Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα την αρχαιομετρική διερεύνηση των γυάλινων αντικειμένων κατά την αρχαϊκή και κλασική εποχή. Συγκεκριμένα, μελετώνται τα γυάλινα αντικείμενα που εντοπίστηκαν στο νεκροταφείο των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων της Σίνδου, περιοχής που βρίσκεται λίγο πιο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Η εύρεση του νεκροταφείου αυτού ήταν τυχαία, ενώ η συστηματική ανασκαφή έγινε υπό την εποπτεία της Αικατερίνης Δεσποίνη κατά τα έτη 1980-1982. Σκοπός της εργασίας είναι η χημική ανάλυση των γυάλινων αγγείων και η εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν τόσο την ποιοτική όσο και την ποσοτική σύσταση τους. Μελετήθηκαν με τη μη – καταστρεπτική φασματοσκοπική μέθοδο ακτίνων Χ φθορισμού (XRF) συνολικά 24 αγγεία, εκ των οποίων τα 23 είναι γυάλινα ενώ το ένα είναι κατασκευασμένο από φαγεντιανή. Τα αγγεία αυτά εκτείνονται χρονικά από τον 6ο έως και το τέλος του 5ου αι π.Χ. Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν αφορούν τη χημική σύσταση των γυάλινων αγγείων με την ανίχνευση των κυρίων και δευτερευόντων ιχνοστοιχείων και τις χρωστικές που ενδεχομένως να χρησιμοποιήθηκαν για την απόδοση της διακόσμησης τους. Ελπίζω αυτή η εργασία να αποτελέσει ένα ακόμα έναυσμα για την ενασχόληση του προρωμαικού γυαλιού, το αρχαιολογικό και αρχαιομετρικό κενό μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να είναι μεγάλο.

masterThesis

glass (EL)
γυαλί (EL)
Sindos (EL)
Φαγεντιανή (EL)
Xrf (EL)
φασματοσκοπικές μέθοδοι (EL)


2018-01


2020-02-21T11:23:11Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.