Η προοπτική ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ προοπτική ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL)

Ελευθερίου, Σωτήριος

aegean

Η περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα της Ανατολικής Μεσογείου για πολλά χρόνια ήταν συνυφασμένη με τους όρους ρευστότητας, αστάθειας και εστίας ανάφλεξης. Στο παραπάνω γεγονός εκτός από τις μακροχρόνιες παραδοσιακές αντιπαραθέσεις έρχονται να προστεθούν σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή της Μεσογείου μια σειρά από νέες «ασύμμετρες» και υβριδικές απειλές και προκλήσεις ασφάλειας όπως: τρομοκρατία, παράτυπη μετανάστευση, διακίνηση ναρκωτικών - όπλων, μόλυνση περιβάλλοντος και παράνομες γεωτρήσεις υφαλοκρηπίδων, οι οποίες εκτός από πολλαπλασιαστές απειλών, δημιουργούν νέες αντιπαραθέσεις ή συγκρούσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η δεύτερη μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομική και εμπορική δύναμη, στο ιδιαίτερο αυτό περιβάλλον με τις συνεχείς μεταβαλλόμενες και εξελισσόμενες απειλές, καλείται να λάβει και να υιοθετήσει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις οι οποίες όχι μόνο θα συμβάλλουν στην προστασία των εξωτερικών της συνόρων, αλλά και στην ασφάλεια της συγκεκριμένης στρατηγικής περιοχής.

masterThesis

Mediterranean (EL)
security (EL)
ασφάλεια (EL)
European Union (EL)
Μεσόγειος (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)


2020-01


2020-02-28T12:40:49Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.