Η πρωτοβουλία συνεργασίας των 5+5 στη Δυτική Μεσόγειο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ πρωτοβουλία συνεργασίας των 5+5 στη Δυτική Μεσόγειο (EL)

Κακαλλή, Ιωάννα

aegean

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα εξετασθεί η «Πρωτοβουλία Συνεργασίας των 5+5 στη Δυτική Μεσόγειο», μια Πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε με την έναρξη της δεκαετίας του 1990 στην ιταλική πρωτεύουσα, τη Ρώμη. Οι ενέργειες και οι δράσεις της Πρωτοβουλίας των 5+5 στη Δυτική Μεσόγειο, είχαν στόχο να καλύψουν ένα μεγάλο φάσμα τομέων και δράσεων, όπως ήταν η ασφάλεια, η μετανάστευση, η εκπαίδευση, η εργασία, η υγεία, ο τουρισμός, η ενέργεια και άλλα. Οι τομείς αυτοί, στους οποίους έδωσε ιδιαίτερη έμφαση η Πρωτοβουλία των 5+5, ταλανίζουν και εξακολουθούν να ταλανίζουν εδώ και πολλά χρόνια τόσο τα κράτη που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία, όσο και τα υπόλοιπα κράτη του κόσμου. Ειδικά για τα ευρωπαϊκά κράτη – μέλη της Πρωτοβουλίας το πεδίο της ασφάλειας και της μετανάστευσης ήταν μεγάλης σημασίας, αφού από τη νότια ακτή της Μεσογείου ξεκινούν οι μεταναστευτικές ροές. Ταυτόχρονα, η περιοχή μετά από τις αραβικές εξεγέρσεις μαστίζεται από ένοπλες συγκρούσεις, εμφύλιες διαμάχες και οικονομική κατάρρευση. Αντικείμενο μελέτης της τρέχουσας διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Η Πρωτοβουλία Συνεργασίας των 5+5 στη Δυτική Μεσόγειο», αποτελεί ο ρόλος και οι δράσεις ανάμεσα στα πέντε ευρωπαϊκά κράτη της Μεσογείου σε συνεργασία με τα άλλα πέντε κράτη του Μαγκρέμπ. Η Πρωτοβουλία αυτή θα έλεγε κανείς ότι από την αρχή, το 1990, ήταν αρκετά φιλόδοξη και ελπιδοφόρα. Ωστόσο, δυστυχώς δεν ήταν ικανή να διαμορφώσει προς το καλύτερο τις εξελίξεις στα ζητήματα που επηρεάζουν την Μεσόγειο και τις διεθνείς σχέσεις γενικότερα.

masterThesis

mediterranean (EL)
initiative (EL)
συνεργασία (EL)
μεσόγειος (EL)
πρωτοβουλία (EL)
cooperation (EL)


2019-12


2020-03-26T13:18:50Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.